گروه باروری زایا

گروه باروری زایا

در انسان زاد و ولد به شرایط و تمهیداتی با واسطه زوج نیاز دارد. سلامت جنسی مرد و زن برای این منظور به طرق مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرد. در صورتی که پس از یکسال اهتمام جهت فرزند آوری ، حاملگی صورت نگیرد زوج نابارور محسوب شده و می بایست از لحاظ باروری مورد ارزیابی قرار گیرند.

پزشکان و همکاران

تماس تلفنی ۰۹۱۲۸۴۳۵۴۱۰
ارسال پیام فرم تماس با ما