دکتر سید محمد حسین قادریان

ژنتیک
  • نظام پزشکی : 44444
  • تجربه : 25 سال
0.0 اشتراک گذاری
درباره من

فارغ التحصیل سال 1376 از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عنوان پزشک عمومی

دانش آموخته تخصص ژنتیک از انگلستان و دوره فوق تخصصی در آمریکا

دانش یار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

رئیس دپارتمان ژنتیک گروه باروری زایا

سوابق

پزشکی عمومی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تخصص ژنتیک

انگلستان

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

مقالات
نظرات
نظری برای این پزشک ثبت نشده است.
پرسش و پاسخ
پرسشی برای این پزشک ثبت نشده است.