ژنتیک بخش اول مولکول های حیات

ژنتیک بخش اول مولکول های حیات

ژنتیک بخش اول مولکول های حیات

ژنتیک بخش اول

 

اساس مولکولی حیات

 

ژن چیست 

 

فعالیت های تشکیل دهنده حیات مجموعه ای از سازوکارهایی است که توسط پیوندهای مولکولی ایجاد میشود .

 

اولین اساس مولکولی حیات :  ماده ژنتیکی

 پایه تمام این فعالیت‌ها مولکولی و بقای حیات وجود یک مولکول قابل تکثیر با قابلیت نگهداری اطلاعات است . این مولکول در تمام اشکال حیات به جز بعضی از ویروس‌ها ، اسید نوکلئیک از نوع  DNA   نامیده می‌شود . که در مباحث بعد راجع به ان بیشتر صحبت خواهیم کرد .

 

دومین اساس مولکولی حیات :  پروتئین ها

 اما تقریبا تمام فعالیت‌های حیاتی توسط پروتئین‌ها انجام می‌شود . پروتئین‌ها مولکول‌های بزرگی هستند که از اسیدهای آمینه ساخته شده‌اند . در انسان 20 نوع اسید امینه وجود دارد که هر یک ، یک شکل فضایی دارند ، خاصیت مهم اینکه وقتی به دنبال هم قرار می‌گیرند توده‌ای درست می‌کنند که میتواند اشکال مختلفی را ایجاد کند مثلا یک فررفتگی یا برجستگی ، این اشکال سه بعدی میتوانند با اشکال سه بعدی از مولکول‌های دیگر جفت شوند ، یعنی جوری سطوح در کنار هم قرارگیرند که بین اتم‌ها پیوند هیدروژنی ایجاد شود .

 دو فعالیت بسیار مهم دیگر حیاتی توسط این اشکال سه بعدی انجام می شود.

 اول فعالیت آنزیمی است . حیات کارخانه‌ای عظیم از سازماندهی ترکیبات شیمیایی است ، برای ذخیره انرژی در مولکول‌های خاص و برای استفاده از انرژی و فعالیت ، برای تجزیه مولکول‌ها و برای ترکیب مولکول‌ها و برای ساخت و ساز و ترکیب . تمام این فعل و انفعالات شیمیایی در محیط آبی صورت میگیرد اما حیات نمی‌تواند معطل برخورد تصادفی مولکول‌ها و پیشرفت بر اساس غلظت بماند .

 آنزیم‌ها مولکول‌بزرگی هستند که که باسطوح سه بعدی خود با سطوح سه بعدی مولکول‌های دیگر جفت شده ، آنها را تجزیه میکنند یا به هم متصل می‌کنند ، با سرعتی میلیون‌ها برابر واکنش عادی ، آنریم‌ها تجزیه میکنند و می سازند ، پیوندهای انرژی‌زا می‌سازند یا آنها را باز میکنند و انرژی را برای فعالیتی به کار می‌گیرند . تمام سوخت و ساخت ( متابولیسم ) که مهمترین مشخصه حیات یعنی ذخیره انرژی و استفاده از آن برای واکنش و حرکت و ساخت و ساز است ، همگی توسط آنزیم‌ها انجام میشود . هر واکنش شیمیایی در داخل سلول زنده یک آنزیم مربوط به خود را دارد . 

 فعالیت مهم دیگر حیات واکنش به محیط است . پروتئین مولکول سازنده تمام گیرنده‌ها است ، با شکل سه بعدی خود می تواند اختصاصا با مولکولی در خارج از سلول جفت شود و در صورت جفت شدگی موثر ، بخش داخل سلولی گیرنده دچار تغییرات شده و آنزیم‌هایی را فعال میکند که باعث فعالیتی خاص می‌شوند . هر مولکول یا تحریکی که لازم است به آن واکنش نشان داده شود ، گیرنده با ساختار سه بعدی خود را دارد . این مولکول‌ها و تحریکات ممکن است خارجی باشد یا در موجودات پر سلولی به عنوان تنظیم کننده در بخش دیگری از بدن تولید شوند .

در ضمن دریچه‌های جدار سلولی نیز از جنس پروتئین و بر اساس اتصال با مولکول‌های خاص ورود و خروج مواد را تنظیم می‌کنند .  

 

  بنلبراین تمام فعالیت‌های حیاتی توسط مولکول‌های پروتئین و شکل سه بعدی خاص هر آنزیم یا گیرنده و اتصال آن به شکل سه‌بعدی یک مولکول انجام میشود ، این شکل سه بعدی توسط توالی از اسیدهای آمینه ایجاد میشود که هر یک شکل خاصی دارند و زاویه خاصی را در زنجیره پروتئینی ایجاد می‌کنند ، زنجیره پروتئینی با ایجاد کلاف ، صفحه و مارپیچ اشکال سه بعدی برای جفت شدن با مولکول خاصی ایجاد می‌کنند .

 اما اطلاعات توالی اسیدهای آمینه از کجا می‌آید ؟ این دقیقا همان اطلاعاتی است که ماده ژنتیکی در خود دارد و مفهوم ژن دقیقا با پروتئین تعریف میشود .

یعنی یک ژن بخشی از ماده ژنتیکی است که یک پروتئین را کد میکند ( ندرتا دو پروتئین ) پس یک ژن از طریق یک پروتئین یک فعالیت خاص سوخت و سازی یا ساخت یک گیرنده و یا یک ساختار را باعث می‌شود .

 برای اینکه یک برداشتی از حجم این اطلاعات داشته باشیم ، تقریبا 25000 ژن داریم ، عملکرد پروتئین‌ها و ژن‌ها به طور دقیق در مورد کمتر از 5000 مورد شناسایی شده است . پیچیدگی بسیار بزرگ این است یک پروتئین با یک عملکرد خاص ممکن است بر صدها نوع فرآیند دیگر هم تاثیر بگذارد و از چندین فرایند ممکن دیگر تحت تاثیر قرار گیرد .

 کمترین تعداد ژن در یک باکتری دستکاری شده و به تعداد 473 عدد گزارش شده است .

 

سومین اساس مولکولی حیات : انرژی

 در تمام موارد حیات پیوند کربن C   با هیدروژن  H ذخیره کننده انرژی است و با مصرف اکسیژن ، این پیوند و انرژی آن آزاد شده و CO2  و  H2O  ایجاد میشود . در سوختن سوخت‌های فسیلی با اعمال حرارت اولیه ، این اتفاق می‌افتد و در بدن ما نیز توسط چرخه‌های آنزیمی این فرایند رخ می‌دهد . مولکول‌های قند با حلقه‌های کربنی و هیدروژن‌های متصل به آن و امکان ایجاد رشته‌های طولانی مولکول مهم حیات برای ذخیره انرژی است 4.5 Calorie/gram. مولکول‌های چربی برای اینکار اختصاصی‌تر هم هست ، رشته‌های طولانی کربن و انبوه هیدروژن متصل به آنها ذخیره بسیاری از انرژی در حجم کم ایجاد میکنند 9.0 Calorie/gram. . مولکول‌های قند چون محلول در آب هستند سریع تر می‌توانند آزاد شده و به کار گرفته شوند . البته مولکول‌های پروتئین هم پیوند کربن و هیدروژن دارند و در شرایط اضطرار می‌توانند برای انرژی‌زایی به کار گرفته شوند

  انرژی آزاد شده برای تبدیل به فعالیت در مولکول‌های تشکیل شده از چند پیوند فسفات ذخیره میشود و مولکول دو فسفات را تبدیل به سه فسفات میکند . ADP یا GDP تبدیل به ATP یا GTP می‌شود ، ATP در عملکردهای حرکتی به کار میرود ، با اشکال سه بعدی پروتئین‌های حرکتی درهم تنیده شده و با جدا شدن فسفات در الیاف مربوطه ( تار عضلانی ، تاژک ، فیلامان و غیره ) حرکت ایجاد میشود و مولکول سه فسفاته ، دو فسفاته می شود و برمی‌گردد تا در سیکل‌های انرژی سه فسفانه شود . GDP عمدتا به آنزیم‌ها متصل شده و با جدا شدن یک فسفات انرژی لازم برای ایجاد یک واکنش یا تغییر شیمیایی انرژی‌خواه را فراهم می‌کند .

 در موجودات عالی تمام چرخه‌های تولید انرژی و شکستن پیوند کربن و هیدروژن  در ارگانل خاصی به نام میتوکندری رخ می‌دهد . تولید پیوند کربن و هیدروژن با استفاده از انرژی خورشید فقط در سلول‌های گیاهی و در ارگانل خاصی به نام کلروپلاست ایجاد می شود.

 

چهارمین اساس مولکولی حیات :  ساختارها

 ایجاد ساختار لازمه حیات است و از هر سه نوع مولکول قند و چربی و پروتئین و اشکال سه بعدی ناشی از زنجیره آنها استفاده می‌شود . ویژه‌ترین این ساختارها عبارتست از دیواره سلول ، دیواره هسته و دیواره تمام ارگانل‌های داخل سلولی که همگی از یک ساختار خاص دو لایه چربی فسفاتی است . در گیاهان سلولوز که پلی مری از قند است باعث ایجاد جداره‌های سلولی و استحکام و ایجاد ساختار کلی می شود  و در حیوانات از ساختارهای پروتئینی برای ایجاد حرکت و نیز نشستن مواد دیگری مثل کلسیم هیروکسی اپاتیت بر روی رشته‌های ان مثلا برای ایجاد استخوان استفاده شده است . در خود سلول نیز از فیلامان‌های پروتئینی برای استحکام ، شکل و جابجایی مواد استفاده می‌شود .

 

پنجمین اساس مولکولی حیات : آب

وجود آب همانقدر که بدیهی است قابل فراموش شدن است ، دو سوم بدن یک فرد بزرگسال از مولکول‌های آب ایجاد شده است . حیات اولین بار از واکنش‌های شیمیایی مولکول‌ها در محیط آبی دریاها شروع شد و هر سلول از باکتری تا عالی‌ترین سلول‌ها همان آب شور اقیانوسی را به درجاتی در داخل جدار خود دارند . حتی محیط داخلی بدن که در جانوران از خون و مایع میان بافتی تشکیل شده در درجه اول از آب نمک 9 در هزار تشکیل شده و همگی اقیانوس داخلی خود را دارند . 

 

ششمین اساس حیات : عناصر

به جز نقش سدیم و کلر که در بالا اشاره شد ، جداره‌های سلولی و بخشی از عملیات آنزیمی و انتقال پیام از بخشی از سلول به بخشی دیگر و از سلولی به سلول دیگر با تغییر بار الکتریکی صورت میگیرد ، که عمدتا توسط یون‌های سدیم ، پتاسیم و کلسیم رخ میدهد و بسیار در انجانم فعالیت‌های سلولی مهم هستند . به نقش فسفر در گروه‌های فسفات در بخش انرژی اشاره شد . و بعضی از پروتدین‌ها برای عملکرد و یا حفظ ساختار سه بعدی خاص خود به یون‌های فلزی خاص وابسته هستند .

 

 

به طور خلاصه :

 

چهارنوع مولکول اصلی سازنده حیات هستند :

1-   اسیدنوکلئیک به عنوان ذخیره کننده اطلاعات

 

2-   پروتئین به عنوان انجام دهنده تمام فعالیت‌های حیات بخصوص به صورت آنزیم برای ایجاد تمام فعل و انفعالات شیمیایی و سوخت و ساز ( ذخیره و ایجاد انرژی و ساخت تمام مولکول ‌های دیگر ) و گیرنده برای واکنش به محیط خارج که تمام اینها توسط اشکال سه بعدی خاص مولکول پروتئین که برای جفت شدگی سه بعدی به مولکول خاصی بوجود آمده ، ایجاد میشود.

پروتئین‌ها در ایجاد ساختار هم به کار می‌رود .

یک ژن بخشی از ماده ژنتیکی است که توالی اسیدآمینه یک پروتئین را کد میکند .

 

3-   مولکول‌های قند برای ذخیره انرژی  و ایجاد ساختار

 

4-   مولکول چربی برای ذخیره اترزی و ایجاد ساختار

 

تمام این چهارگره بر اساس ترکیب کربن با هیدروژن و اکسیژن ساخته شده‌اند و البته اسیدهای آمینه و اسیدهای نوکلئیک نیتروژن هم دارند . شیمی حیات زمینی بر پایه کربن است و شیمی آلی نامیده می‌شود .

 

 

آب به عنوان زمینه و بستر تمام واکنش‌های شیمیایی و عناصر و یون‌های مختلف به عنوان تنظیم کننده ، انتقال سیگنال ، کمک کننده به آنزیم‌ها هم لازم هستتند .