دکتر فرهاد آزادی

فیزیوتراپی
  • نظام پزشکی : ف-599
  • تجربه : 26 سال
4.3 اشتراک گذاری
درباره من

پیشینه:
1- سوابق آموزشی: تدریس فیزیوتراپی در بیماری های قلب و عروق و تنفس ، فیزیوتراپی در بیماریهای روماتولوژی، کینزیولوژی اندام فوقانی ، کارآموزی بالینی در عرصه های مختلف
2- سمت های اجرایی: مدیر توانبخشی دانشگاه توانبخشی و سلامت اجتماعی از سال 1394 تا سال 1401 ، ریاست مرکز جامع توانبخشی پزشکی نظام مافی بمدت ۱۸ ماه ، مدیر داخلی مرکز جامع توانبخشی پزشکی پویا بمدت 2 سال ، ریاست مرکز جامع توانبخشی پزشکی نظام مافی از سال 1401 تاکنون
3- سوابق پژوهشی: چاپ مقالات متعدد در حوزه فیزیوتراپی سالمندی ، یبوست ، بیماریهای ریوی ، بیماریهای قلبی ، کووید 19 ، اختلالات ستون فقرات و ...، مشارکت در تدوین دستورالعمل فیزیوتراپی پاندمی کووید- 19 ، مشارکت فعال در تدوین استانداردها و دستورالعمل های حوزه فیزیوتراپی
4- سوابق صنفی:
الف) عضویت در سازمان نظام پزشکی از سال 1381
ب ) عضویت در انجمن فیزیوتراپی ایران از سال 1377
5- سخنرانی ها : ارائه سخنرانی های متعدد در کنگره های مختلف ، دوره های کوتاه مدت و سمپوزیوم حرفه ای متعدد
6- سوابق بالینی:
الف) 25 سال سابقه کار بالینی در مراکز آموزشی دانشگاه توانبخشی و سلامت اجتماعی
ب) راه اندازی کلینیک خصوصی از سال 1381 تاکنون

سوابق

دکتری

دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

کارشناسی ارشد

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

کارشناسی

دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی

مقالات